ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดของแพลตฟอร์ม VIPA (Website , Application) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร 

กลับขึ้นด้านบน