ประกวดราคาซื้อกล้อง DSLR (UHD/4K) การถ่ายภาพกลางคืนพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร 

กลับขึ้นด้านบน