ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Hi-Spec สำหรับงานมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน