ประกวดราคาซื้อชุดตัดต่อ 4 K เพื่อการผลิตเนื้อหานโยบายสาธารณะและสารคดีทางสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน