คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ ช่วง "สุขใจ ในรายการ Young@Heart" (ครั้งที่ 2)

ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีความประสงค์คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ ช่วง "สุขใจ ในรายการ Young@Heart" จำนวน 36 ตอน โดยนำเสนอประเด็นผู้สูงวัยกับสัตว์เลี้ยง

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ Young@Heart "ช่วง สุขใจ"

 • 18 สิงหาคม 2558
  ยื่นซองเสนอราคา ชั้น 3 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 

 • 21 สิงหาคม 2558
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นทาง www.thaipbs.or.th

 • 24 สิงหาคม 2558
  บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการจัดหารายการ (เปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค)

 • 26 สิงหาคม 2558
  ประกาศผลผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการ Young@Heart "ช่วง สุขใจ" ทาง www.thaipbs.or.th

 

กลับขึ้นด้านบน