สอบราคาจัดหา Encoder MPEG-4

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดหา Encoder MPEG-4 ผู้สนใจและประสงค์จะเข้าร่วมยื่นเอกสารเสนอราคา สามารถรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ สำนักบริหาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2171 โทรสาร 02-790-2071 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2560 เว้นวันหยุดราชการ

          กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ สำนักบริหาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดประกาศ 

 

 

กลับขึ้นด้านบน