ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ละครซิทคอม สังคมสูงวัย(ชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีการประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตละครซิทคอม สังคมสูงวัย(ชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง) โดยมีกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 31 สิงหาคม 2560


          คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศ ข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 13 ราย ดังนี้

 1. บริษัท ใจอั้น จำกัด
  วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 9.00 – 9.40 น.

 2. บริษัท ดีโอดู มัลติมีเดีย จำกัด
  วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 9.40 – 10.20 น.

 3. บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด(มหาชน)
  วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 10.20 – 11.00 น.

 4. บริษัท เจพี ดอเทอร์ แอนด์ ซัน จำกัด
  วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 11.00 – 11.40 น.

 5. บริษัท ธีมเมติก จำกัด
  วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 11.40 – 12.20 น.

 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล ไฟว์
  วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 13.20 – 14.00 น.

 7. บริษัท เดอ รอม นาราบาย จำกัด
  วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 14.00 – 14.40 น.

 8. บริษัท ธาราวิชั่น จำกัด
  วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 14.40 – 15.20 น.

 9. บริษัท ซี สตูดิโอ จำกัด
  วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 15.20 – 16.00 น.

 10. บริษัท เอกนาโถ จำกัด
  วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 16.00 – 16.40 น.

 11. บริษัท นครสวรรค์โปรดักชั่น จำกัด
  วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 16.40 – 17.20 น.

 12. บริษัท บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด
  วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 17.20 – 18.00 น.

 13. บริษัท ฟิน-แลนด์ สตูดิโอ จำกัด
  วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 18.00 – 18.40 น.

 

          ทั้งนี้ขอให้ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา ให้นำเสนอแนวคิดผลงานในวันที่ 14 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน