ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ "ครอบครัวเดียวกัน" โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคาใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นั้น


          คณะกรรมการจัดหารายการได้ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกของผู้ยื่นเสนอราคา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกผลิตรายการ จำนวน 8 ราย ดังนี้

 1. บริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จำกัด
  เวลา 10.00 – 10.40 น.

 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.จี.ครีเอชั่น.ทิงกิง
  10.40 – 11.20 น.

 3. บริษัท เฮอร์คิวลิส ครีเอชั่น จำกัด
  11.20 – 12.00 น.

 4. บริษัท ฟิล์ม ฟีเวอร์ จำกัด
  13.00 – 13.40 น.

 5. บริษัท .38 โปรดักชั่น เฮาส์ จำกัด
  13.40 – 14.20 น.

 6. บริษัท ลิคควิดแพลนเนต จำกัด
  14.20 – 15.00 น.

 7. บริษัท เบลซ โปรดักชั่น จำกัด
  15.00 – 15.40 น.

 8. บริษัท ดี ธิงค์ พลัส จำกัด
  15.40 – 16.20 น.

          ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้านำเสนอแนวคิดผลงานและรูปแบบรายการ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม AM 401 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน