สอบราคาซื้อ Video Router

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ อุปกรณ์ Video Router โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

          ผู้สนใจและประสงค์จะเข้าร่วมยื่นเอกสารเสนอราคา สามารถรับข้อกำหนดคุณลักษณะและเงื่อนไขการสอบราคาโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thaipbs.or.th ในหน้าประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

          กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาใน วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

กลับขึ้นด้านบน