ยกเลิกการสอบราคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2560

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ประกาศสอบราคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2560 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ไปนั้น เมื่อพ้นกำหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ประสงค์ยื่นซองสอบราคา จึงขอประกาศยกเลิกการสอบราคาดังกล่าวต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน