จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2560 โดยวิธีสอบราคา ข.

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะสอบราคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2560 เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ ฯ

          ผู้ประสงค์จะเข้าสอบราคาโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2171 โทรสาร 02-790-2071 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

          กำหนดยื่นเสนอราคาภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น.–12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน