ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการข่าวเจาะย่อโลก

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ ข่าวเจาะย่อโลก โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นั้น

          คณะกรรมการจัดหารายการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 4 ราย ดังนี้

 1. บริษัท พีเอ็นวาย โปรดักส์ชั่น จำกัด
  เวลา 10.00 – 11.00 น.

 2. บริษัท ไอดิน 2555 จำกัด
  เวลา 11.00 – 12.00 น.

 3. บริษัท นครสวรรค์ โปรดักชั่น จำกัด
  เวลา 13.00 – 14.00 น.

 4. บริษัท วันวันทู สตูดิโอ จำกัด
  เวลา 14.00 – 15.00 น.

           ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้านำเสนอแนวคิดผลงาน และรูปแบบรายการ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง AM401 ชั้น4 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคัดสรรผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลก

 

 

กลับขึ้นด้านบน