ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกผลิตรายการ “We Vote ร่วมด้วยช่วยโหวต(ชื่อรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ “We Vote ร่วมด้วยช่วยโหวต(ชื่อรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2” โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นั้น


          คณะกรรมการได้ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกของผู้ยื่นเสนอราคา จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 7 ราย ดังนี้

 1. บริษัท ไอดิน 2555 จำกัด
  เวลา 10.00 – 10.50 น.

 2. บริษัท จิ เจ รุ นิ เฮ้าส์ จำกัด
  เวลา 10.50 – 11.40 น.

 3. บริษัท .38 โปรดักชั่น เฮ้าส์ จำกัด
  เวลา 11.40 – 12.30 น.

 4. บริษัท เดอ รอม นาราบาย จำกัด
  เวลา 13.00 – 13.50 น.

 5. บริษัท อะกาลิโก โมทีฟ จำกัด
  เวลา 13.50 – 14.40 น.

 6. บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด(มหาชน)
  เวลา 14.40 – 15.30 น.

 7. บริษัท เกรียวกราว พลัส จำกัด
  เวลา 15.30 – 16.20 น.

          ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้านำเสนอแนวคิดผลงานและรูปแบบรายการ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม AM 401 ชั้น 4 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 

 

กลับขึ้นด้านบน