คัดสรรผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลก

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลก ประเภทสารคดีเชิงข่าว เพื่อยำเสนอรายการข่าวเชิงวิเคราะห์ เน้นเนื้อหาข่าวการเมือง เศรษฐกิจ ต่างประเทศ และสังคมที่เป็นประเด็นใหญ่ในรอบสัปดาห์ หรือวาระข่าวเชิงนโยบายสาธารณะ 

          ผู้สนใจประสงค์จะเข้าร่วมคัดสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดเงื่อนไขการคัดสรร และแนวความคิดรูปแบบรายการ ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการ ได้ที่ www.thaipbs.or.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ โทรศัพท์ 02-790-2170 เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันประกาศ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

          กำหนดเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดรายการ และเงื่อนไขการคัดสรร วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ณ ห้อง THEATRE ROOM ชั้น1 อาคารD

          กำหนดยื่นซองเอกสารหลักฐานการคัดสรร วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ อาคารA ชั้น 3 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรจัดหาผู้ดำเนินการผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลก  

 • 8 พฤษภาคม 2560
  เข้ารับฟังชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการคัดสรร (TOR) เวลา 13.00 น.-14.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ห้อง THEATRE ROOM ชั้น 1 อาคาร D เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  **ผู้ผลิตที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจง มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอรายการได้

 • 19 พฤษภาคม 2560
  ยื่นซองเอกสารหลักฐานการคัดสรรและรายละเอียดการเสนอราคา
  ณ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ อาคาร A ชั้น 3
  เวลา 10.00 น.- 17.00 น. ***เท่านั้น

 • 26 พฤษภาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด(TOR)
  แจ้งนัดหมายเข้านำเสนอรูปแบบรายการ ทาง www.thaipbs.or.th

 • 29-30 พฤษภาคม 2560
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด(TOR) เข้านำเสนอรูปแบบ
  รายการ ต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  เวลา 10.00 น.-18.00 น. ณ ห้อง 401 อาคาร A ชั้น 4 สำนักงานใหญ่
  ส.ส.ท. (ลำดับการนำเสนอจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 • 8 มิถุนายน 2560
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดสรร ทาง www.thaipbs.or.th 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน