ประกวดราคาจัดหากล้องและอุปกรณ์บันทึกภาพ

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหากล้องและอุปกรณ์บันทึกภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

          ผู้สนใจและประสงค์ จะเข้าร่วมประกวดราคา โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้อกำหนดคุณลักษณะได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790 -2173 โทรสาร 02-790-2071

          โดยสามารถซื้อรายการข้อกำหนดได้ในราคาชุดละ 1,500 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 15.00 น. กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน