จัดหาป้ายจอ LED พร้อมการติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา ข.

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดหาป้ายจอ LED พร้อมการติดตั้ง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ ฯ


          ผู้ประสงค์จะเข้าสอบราคา โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2171 โทรสาร 02-790-2071 ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ


           กำหนดยื่นเสนอราคาภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน