จัดหาระบบ Transmission Input Equipment (TIE) สำหรับสถานีเสริม A3 โครงการโทรทัศน์ดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคา


          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาระบบ Transmission Input Equipment (TIE) สำหรับสถานีเสริม A3 เพื่อรองรับการให้บริการระบบส่งสัญญาณภาพแบบดิจิทัล (Network Provider) โครงการโทรทัศน์ดิจิทัล

          ผู้สนใจและประสงค์จะเข้าประกวดราคา ติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารได้ที่สำนักวิศวกรรม สำนักงานใหญ่เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2325 โทรสาร 02-790-2071 ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 -15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

          ผู้ประสงค์จะเข้าประกวดราคา ต้องมาฟังการชี้แจงแบบในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ไม่มาฟังชี้แจงแบบไม่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารประกวดราคา

          กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักวิศวกรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน