ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการมีนัดกับณัฏฐา

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีการประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการมีนัดกับณัฏฐา โดยมีกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

          คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 4 ราย ดังนี้

 1. บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด(มหาชน)
  เวลา 10.00 – 10.50 น.

 2. บริษัท สาระดี จำกัด
  เวลา 10.50 – 11.40 น.

 3. บริษัท นีโน่ บราเดอร์ส จำกัด
  เวลา 13.00 – 13.50 น.

 4. บริษัท ยานแม่ จำกัด
  เวลา 13.50 – 14.40 น.

          ทั้งนี้ขอให้ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา ให้นำเสนอแนวคิดผลงานในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน