จัดหาระบบสายอากาศและอุปกรณ์ส่วนควบ โครงการโทรทัศน์ดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคา

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหา ระบบสายอากาศและอุปกรณ์ส่วนควบ สำหรับสถานีเสริม A3 โครงการโทรทัศน์ดิจิทัล เพื่อใช้ในกิจการขององค์การฯ

          ผู้ประสงค์จะเข้าประกวดราคา โปรดติดต่อสอบถามและรับเอกสารที่ สำนักวิศวกรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790 - 2325 โทรสาร 02-790 - 2071 ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

          ผู้ประสงค์จะเข้าประกวดราคา ต้องมาฟังการชี้แจงแบบในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ไม่มาฟังชี้แจงแบบไม่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารประกวดราคา

          กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักวิศวกรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน