ยกเลิกการสอบราคาจัดหาระบบแจ้งเตือนและควบคุมระยะไกล โครงการโทรทัศน์ดิจิทัล

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ประกาศสอบราคาจัดหาระบบแจ้งเตือนและควบคุมระยะไกล โครงการโทรทัศน์ดิจิทัล ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ไปนั้น เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จึงขอประกาศยกเลิกการสอบราคาดังกล่าว และจะได้ดำเนินการประกาศสอบราคาฯ ครั้งใหม่ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์

 

กลับขึ้นด้านบน