ผลการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิต ละครคุณแม่วัยใส

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีการประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิต ละครคุณแม่วัยใส ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

          บัดนี้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) โดยคณะกรรมการจัดหารายการได้พิจารณารายละเอียดการเสนอแนวคิด และเนื้อหาหลักเกณฑ์ที่ ส.ส.ท.กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ดำเนินการผลิต ละครคุณแม่วัยใส ทั้ง 4 เรื่อง เรื่องละ 4 ตอน ได้แก่

          เรื่องที่ 1 “ผลิ” บริษัท เอกนาโถ จำกัด
          เรื่องที่ 2 “ร้อน” บริษัท กู๊ด ดีล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
          เรื่องที่ 3 “ร่วง” บริษัท กิ๊บสัน แอนด์ กัน จำกัด
          เรื่องที่ 4 “หนาว” บริษัท ธาราวิชั่น จำกัด

          สำหรับผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับเอกสารคืนได้ที่ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ ชั้น 3 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2162 ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ หากไม่มีผู้มารับเอกสารทาง ส.ส.ท. จะขอดำเนินการทำลายเอกสารทั้งหมด

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน