จัดหาเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) โครงการโทรทัศน์ดิจิทัล โดยวิธีสอบราคา ข

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดหา เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) สำหรับสถานีเสริมระยะ A3 โครงการโทรทัศน์ดิจิทัล เพื่อใช้ในกิจการขององค์การฯ

          ผู้ประสงค์จะเข้าสอบราคา โปรดติดต่อสอบถามและรับเอกสารที่ สำนักวิศวกรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790 - 2325 โทรสาร 02-790 - 2071 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

          กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ สำนักวิศวกรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

 

กลับขึ้นด้านบน