ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก รายการ“แนวคิดสะเต็มศึกษา”สำหรับเด็กประถมวัย(ชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้มีประกาศคัดสรรผู้เนินรายการผลิตรายการ“แนวคิดสะเต็มศึกษา”สำหรับเด็กประถมวัย(ชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง)โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นั้น


          คณะกรรมการได้ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของผู้ยื่นเสนอราคา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. บริษัท เมลโล่ ทรี จำกัด
    เวลา 10.00 - 10.45 น.

  2. บริษัท ตูน แฟค ตอรี่ จำกัด
    เวลา 10.45 - 11.30 น.

  3. บริษัท บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด
    เวลา 11.30 - 12.15 น.

          ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้านำเสนอแนวคิดผลงานและรูปแบบรายการในวันที่ 24 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง AM301 ชั้น 3 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงาน เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 

 

กลับขึ้นด้านบน