จัดหาอาคารสำเร็จรูป (Container Shelter) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ โครงการโทรทัศน์ดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคา

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหา อาคารสำเร็จรูป (Container Shelter) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ โครงการโทรทัศน์ดิจิทัล เพื่อใช้ในกิจการขององค์การฯ

          ผู้ประสงค์จะเข้าประกวดราคา โปรดติดต่อสอบถามและรับเอกสารที่ สำนักวิศวกรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790 - 2325 โทรสาร 02-790 - 2071 ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

          ผู้ประสงค์จะเข้าประกวดราคา ต้องมาฟังการชี้แจงแบบในวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา10.00 น. ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ไม่มาฟังชี้แจงแบบไม่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารประกวดราคา

          กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักวิศวกรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน