ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกผลิตรายการ “อยุธยาที่ไม่รู้จัก”

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ “อยุธยาที่ไม่รู้จัก” โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นั้น


          คณะกรรมการได้ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกของผู้ยื่นเสนอราคา จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 8 ราย ดังนี้

 1. บริษัท ซีสตูดิโอ จำกัด
  เวลา 10.00 – 10.40 น.

 2. นายนพนันท์ อนุรัตน์
  เวลา 10.40 – 11.20 น.

 3. บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด
  เวลา 11.20 – 12.00 น.

 4. บริษัท ธาราวิชั่น จำกัด
  เวลา 13.00 – 13.40 น.

 5. บริษัท บลูสกาย (บางกอก) จำกัด
  เวลา 13.40 – 14.20 น.

 6. บริษัท สื่อดลใจ จำกัด
  เวลา 14.20 – 15.00 น.

 7. บริษัท อะกาลิโก โมทีฟ จำกัด
  เวลา 15.00 – 15.40 น.

 8. เวลา
  เวลา 15.40 – 16.20 น.

          ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้านำเสนอแนวคิดผลงานและรูปแบบรายการ ในวันที่ 5 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม AM 401 ชั้น 4 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน