สอบราคาจัดหาระบบแจ้งเตือนและควบคุมระยะไกล โครงการโทรทัศน์ดิจิทัล

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดหาระบบแจ้งเตือนและควบคุมระยะไกล โครงการโทรทัศน์ดิจิทัล เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ


          ผู้ประสงค์จะเข้าสอบราคา โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักวิศวกรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790 - 2325 โทรสาร 02-790 - 2071 ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ


          ผู้ประสงค์จะเข้าสอบราคา ต้องมาฟังการชี้แจงแบบในวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้ไม่มาฟังชี้แจงแบบไม่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารสอบราคา


          กำหนดยื่นเสนอราคาใน 23 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักวิศวกรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน