ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ผลิตรายการ“เรียลิตี้ ผู้สูงอายุ”

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้มีประกาศคัดสรรผู้เนินรายการผลิตรายการ “เรียลิตี้ ผู้สูงอายุ” โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นั้น


          คณะกรรมการได้ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของผู้ยื่นเสนอราคา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 14 ราย ดังนี้

วันที่ 13 ธันวาคม 2559

 • บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด
  เวลา 09.00 - 09.45 น.

 • บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด
  เวลา 09.45 - 10.30 น.

 • บริษัท เดอะ ไวท์ วิซาร์ด จำกัด
  เวลา 10.30 - 11.15.น.

 • บริษัท จิณณะ จำกัด
  เวลา 11.15 - 12.00 น.

 • บริษัท คิดซน พลัส จำกัด
  เวลา 13.30 - 14.15 น.

 • บริษัท ซุปเปอร์ฟิล์ม จำกัด
  เวลา 14.15 - 15.00 น.

 • บริษัท ซี สตูดิโอ จำกัด
  เวลา 15.00 - 15.45 น.

 • บริษัท ตูน แฟคตอรี่ จำกัด
  เวลา 15.45 - 16.00 น.

วันที่ 14 ธันวาคม 2559

 • บริษัท บิ๊ก ติ้งค์ จำกัด
  เวลา 09.00-09.45 น.

 • บริษัท สื่อดลใจ จำกัด
  เวลา 09.45-10.30 น.

 • บริษัท ออล เวิร์ค จำกัด
  เวลา 10.30-11.15 น.

 • บริษัท ไทยดอคคิวเมนทารี่ ทีวี จำกัด
  เวลา 11.15-12.00 น.

 • บริษัท คูก้าร์ จำกัด
  เวลา 13.30-14.15 น.

 • บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จำกัด
  เวลา 14.15-15.00 น.

          ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้านำเสนอแนวคิดผลงานและรูปแบบรายการในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง AM401 ชั้น 4 อาคาร A และวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง THEATRE ROOM ชั้น 1 อาคาร D ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงาน เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน