ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดหารถ, อุปกรณ์ใหม่ และงานปรับปรุง สำหรับรถ DSNG (Digital Satellite News Gathering)

          ตามประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เรื่องประกวดราคาจัดหารถและอุปกรณ์ใหม่สำหรับรถ DSNG (Digital Satellite News Gathering) และงานปรับปรุงรถ DSNG (Digital Satellite News Gathering) โดยวิธีประกวดราคา ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นั้น


          ในการประกวดราคาดังกล่าว ผู้ชนะการประกวดราคา คือ บริษัท สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 70,479,616.00 บาท (เจ็ดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน) และปรับลดลงเหลือ 60,459,494.00 บาท (หกสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน