ผลการคัดสรรผู้ผลิตภาพยนตร์สั้น “กิจกรรมการสื่อสาร 36 ปี แห่งแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สู่ประชาราษฎร์”

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น“กิจกรรมการสื่อสาร 36 ปี แห่งแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สู่ประชาราษฎร์” โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นั้น

          บัดนี้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยคณะกรรมการจัดหารายการ ได้พิจารณารายละเอียดการเสนอแนวคิดผลงานรูปแบบภาพยนตร์สั้นฯ และเนื้อหาหลักเกณฑ์ ที่ ส.ส.ท. กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 ราย ดังนี้

  1. นายพัฒนะ จิรวงศ์ 
  2. นายบุญชัย กัลยาศิริ
  3. บริษัท ซีเนฟาร์ม จำกัด
  4. บริษัท ดีโอดู มัลติมีเดีย จำกัด

           สำหรับผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับคืนเอกสาร ได้ที่ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ ณ อาคารเอ ชั้น 4 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2170 ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ หากไม่มีผู้มารับเอกสารทาง ส.ส.ท. จะขอดำเนินการทำลายเอกสารทั้งหมด

---------------------------------
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ 
โทร. (02)790-2170 ( เวลาทำการ จ.-ศ. 10.00-17.00 น. )

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน