ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผลิตภาพยนตร์สั้น“กิจกรรมการสื่อสาร 36 ปี แห่งแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพร

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น“กิจกรรมการสื่อสาร 36 ปี แห่งแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สู่ประชาราษฎร์” โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นั้น

          คณะกรรมการจัดหารายการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 5 ราย ดังนี้

 1. นายพัฒนะ จิรวงศ์
  เวลา 10.00 น.

 2. นายบุญชัย กัลยาศิริ
  เวลา 11.00 น.

 3. บริษัท ซีเนฟาร์ม จำกัด
  เวลา 13.00 น.

 4. บริษัท ออลเวิร์ค จำกัด
  เวลา 14.00 น.

 5. บริษัท ดีโอดู มัลติมีเดีย จำกัด
  เวลา 16.00 น.

          ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้านำเสนอแนวคิดผลงานและรูปแบบภาพยนตร์สั้นฯ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง AM401 ชั้น4 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน