จัดหาผู้รับจ้างสำรวจสภาพความสมบูรณ์ของเสาส่งฯฐานรากและเสนอวิธีการปรับปรุง

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างสำรวจสภาพความสมบูรณ์ของเสาส่งฯฐานรากและเสนอวิธีการปรับปรุงเพื่อใช้ในกิจการขององค์การ

          ผู้สนใจและประสงค์จะเข้าประกวดราคา โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับข้อกำหนดคุณลักษณะได้ที่ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2171 โทรสาร 02-790-2071 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

          กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา10.00 - 12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน