ผลการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ ผลิตสกู๊ปรายการนารีกระจ่าง

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีการประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ ผลิตสกู๊ป รายการนารีกระจ่างลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559

          บัดนี้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) โดยคณะกรรมการจัดหารายการได้พิจารณารายละเอียดการเสนอแนวคิด และเนื้อหาหลักเกณฑ์ที่ ส.ส.ท.กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

 1. สกู๊ป กระจ่างจิต
  บริษัท ไอริส มีเดีย จำกัด

 2. สกู๊ป แม่บ้านฉลาดใช้
  บริษัท ดี ธิงค์ พลัส จำกัด 

 3. สกู๊ป ภัยรอบตัว
  บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จำกัด 

 4. สกู๊ป อุ่นใจด้วยไอรัก
  บริษัท สกาย เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จำกัด 

 5. สกู๊ป สูงวัยไฮเทค
  บริษัท เบลซ โปรดักชั่น จำกัด 

 6. สกู๊ป คนเดียวก็เที่ยวได้
  บริษัท ออลเวิร์ค จำกัด 

 7. สกู๊ป อาหารเป็นยา
  บริษัท ดี ธิงค์ พลัส จำกัด 

 8. สกู๊ป หุ่นสวยด้วยงานบ้าน
  บริษัท ทู ครีเอท จำกัด 

 9. สกู๊ป สุดยอดแม่บ้าน
  บริษัท เบลซ โปรดักชั่น จำกัด

 10. สกู๊ป เกษตรข้างบ้าน
  บริษัท สกาย เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด

          สำหรับผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับเอกสารคืนได้ที่ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2162 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ หากไม่มีผู้มารับเอกสารทาง ส.ส.ท. จะขอดำเนินการทำลายเอกสารทั้งหมด

 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

กลับขึ้นด้านบน