ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้ผลิตสกู๊ป รายการนารีกระจ่าง

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีการประกาศคัดสรรผู้ผลิตสกู๊ป รายการนารีกระจ่าง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยมีกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 12 กันยายน 2559

          คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 15 ราย ดังนี้

 1. บริษัท ไอริส มีเดีย จำกัด
  เวลา 09.00 – 09.40 น.

 2. บริษัท สิริมงคล ครีเอทีฟเฮาท์ จำกัด
  เวลา 09.40 – 10.20 น.

 3. บริษัท ฟิล์มิลี่ จำกัด
  เวลา 10.20 – 11.00 น.

 4. บริษัท ทู ครีเอท จำกัด
  เวลา 11.00 – 11.40 น.

 5. บริษัท ไอ เอม จำกัด
  เวลา 11.40 – 12.20 น.

 6. บริษัท ธิงค์ วิซ จำกัด
  เวลา 13.00 –13.40 น.

 7. บริษัท เบลซ โปรดักชั่น จำกัด
  เวลา 13.40 – 14.20 น.

 8. บริษัท สกาย เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
  เวลา 14.20 – 15.00 น.

 9. บริษัท คิดซน พลัส จำกัด
  เวลา 15.00 – 15.40 น.

 10. บริษัท ชูวีดู จำกัด
  เวลา 15.40 – 16.20 น.

 11. บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จำกัด
  16.20 – 17.00 น.

 12. บริษัท เย็นตา เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
  เวลา 17.00 – 17.40 น.

 13. บริษัท .38 โปรดักชั่น เฮ้าส์ จำกัด
  เวลา 17.40 – 18.20 น.

 14. บริษัท ออลเวิร์ค จำกัด
  เวลา 18.20 – 19.00 น.

 15. บริษัท ดี ธิงค์ พลัส จำกัด
  เวลา 19.00 - 19.40 น.

         ทั้งนี้ขอให้ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา ให้นำเสนอแนวคิดผลงานในวันที่ 20 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

กลับขึ้นด้านบน