ประกวดราคาจัดหาระบบTIE (Transmission Input Equipment) จำนวน 46 ชุด พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาระบบTIE (Transmission Input Equipment) จำนวน 46 ชุด พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ

          ผู้ประสงค์จะเข้าประกวดราคา โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2171 โทรสาร 02-790-2071 โดยสามารถซื้อรายการข้อกำหนดได้ในราคาชุดละ 1,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 5-8 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 -15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

          ผู้ซื้อแบบต้องมาฟังการชี้แจงแบบในวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้ไม่มาฟังคำชี้แจงแบบไม่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารประกวดราคา

          กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาใน วันที่ 19 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน