ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สารคดีสั้น ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีการประกาศคัดสรร ผู้ผลิตสารคดีสั้น ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยมีกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 23 สิงหาคม 2559

          คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 8 ราย ดังนี้

 1. บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด
  เวลา 10.00 – 10.40 น.
 2. บริษัท สีไม้ระบายฟ้า จำกัด 
  เวลา 10.41 – 11.20 น.
 3. บริษัท ชวนชื่น โปรดักชั่นส์ จำกัด
  เวลา 11.21 – 12.00 น.
 4. บริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จำกัด
  เวลา 14.00 – 14.40 น.
 5. บริษัท คูก้าร์ จำกัด
  เวลา 14.41 – 15.20 น.
 6. บริษัท จิณณะ จำกัด  
  เวลา 15.21 – 16.00 น.
 7. บริษัท ออลเวิร์ค จำกัด    
  เวลา 16.01 – 16.40 น.
 8. บริษัท มานะดี มีเดีย จำกัด    
  เวลา 16.41 – 17.20 น.

          ทั้งนี้ขอให้ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา ให้นำเสนอแนวคิดผลงานในวันที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

กลับขึ้นด้านบน