ยกเลิกสอบราคาซื้อ DISPLAY & CONTROL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ประกาศเรื่อง "สอบราคาซื้อ DISPLAY & CONTROL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า" ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ไปนั้น เนื่องจากมีผู้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะของ ส.ส.ท. เพียง 1 ราย ไม่เป็นไปตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558 จึงขอประกาศยกเลิกการสอบราคาตามข้างต้นต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน