ประกวดราคาจัดหารถและอุปกรณ์ใหม่สำหรับรถ DSNG (Digital Satellite News Gathering) และงานปรับปรุงรถ DSNG (Digital Satellite News Gathering)

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหารถและอุปกรณ์ใหม่สำหรับรถ DSNG (Digital Satellite News Gathering)และงานปรับปรุงรถ DSNG (Digital Satellite News Gathering) เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ

          ผู้ประสงค์จะเข้าประกวดราคา โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2171 โทรสาร 02-790-2071 โดยสามารถซื้อรายการข้อกำหนดได้ในราคาชุดละ 1,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 -15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

          ผู้ซื้อแบบต้องมาฟังการชี้แจงแบบในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้ไม่มาฟังคำชี้แจงแบบไม่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารประกวดราคา

          กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาใน วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน