ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกรายการคณิตศาสตร์

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ “คณิตศาสตร์” (ชื่อรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง) โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นั้น

          คณะกรรมการได้ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของผู้ยื่นเสนอราคา จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 6 ราย ดังนี้

  1. บริษัท ซับมารีน ทีวี จำกัด
  2. บริษัท ทโมนไทย จำกัด 
  3. บริษัท คิดซน พลัส จำกัด
  4. บริษัท ซุปเปอร์ฟิล์ม จำกัด
  5. บริษัท ซิกซ์-ทเวลฟ์ โซลูชั่น จำกัด 
  6. บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด

          ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้านำเสนอแนวคิดผลงานและรูปแบบรายการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม AM 401 ชั้น 4 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน