ยกเลิกการสอบราคางานจัดหาโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP:Enterprise Resource Planning)

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ประกาศสอบราคางานจัดหาโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP:Enterprise Resource Planning) โดยได้ประกาศสอบราคา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

          เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558 และเพื่อประโยชน์สูงสุด ของ ส.ส.ท. จึงขอประกาศยกเลิกการสอบราคา

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน