ระบบแพร่ภาพ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสส่งสัญญาณแพร่ภาพออกอากาศ 2 รูปแบบ คือ

1. การส่งสัญญาณด้วยสถานีส่งสัญญาณภาคพื้นดิน

ไทยพีบีเอสออกอากาศรายการโทรทัศน์ด้วยการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ภายใต้มาตรฐาน DVB-T2 ในความถี่วิทยุย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF : Ultra High Frequency) สำหรับกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยได้จัดสรรช่องความถี่ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจตอลไว้ระหว่างช่องความถี่หมายเลข 26 ถึง 60 หรือ มีความถี่อยู่ระหว่าง 510 ถึง 790 MHz

ไทยพีบีเอสส่งออกอากาศโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสสัญญาณภาพแบบ MPEG-4 AVC/H.264 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 14496-10:2012 : Information Technology – Coding of audio visual objects – Part 10: Advanced Video Coding ที่ช่องรายการแบบความคมชัดเจนสูง (HDTV : High Definition Television) และการเข้ารหัสสัญญาณเสียง (Audio Coding) แบบ MPEG-4 HE-AAC v2 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 14496-3:2009 : Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 3: Audio เป็นระบบเสียงแบบสองช่องเสียง (Stereo) จำนวน 3 เสียง [Track] ประกอบด้วยเสียงภาษาไทย [Track 1], เสียงต้นฉบับ [Track 2], และเสียงคำบรรยายด้วยเสียง (Audio Description) [Track3] สำหรับผู้ที่รับชมช่องรายการไทยพีบีเอส ผ่านทางระบบนี้แนะนำให้ใช้โทรทัศน์แบบเดิมเชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือเรียกอีกชื่อว่า Set Top Box (STB) หรือใช้เครื่องรับโทรทัศน์ที่มีดิจิตอลจูนเนอร์ในตัว (Integrated Digital Television หรือ iDTV) ที่รองรับมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DVB-T2) ที่สำนักงาน กสทช. กำหนดไว้

ไทยพีบีเอสได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ให้บริการไปทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ทั้งในตัวเมืองและชนบทที่ห่างไกล สามารถรับสัญญาณภาพและเสียงได้อย่างชัดเจน ได้รับรู้ข่าวสาร สาระบันเทิงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งปัจจุบันมีสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแล้วจำนวน 168 สถานี ซึ่งแบ่งออกเป็น 39 สถานีหลัก และ 129 สถานีเสริม ครอบคลุมประชากรที่สามารถรับสัญญาณได้ประมาณ 95.1% ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ

2. การส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม

ไทยพีบีเอส ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมระบบดิจิตอล ตามมาตรฐาน DVB-S2 เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณไปยังโครงข่ายสถานีหลักและสถานีเสริมสำหรับให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินทั่วประเทศ ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ของไทยพีบีเอสผ่านระบบดาวเทียมได้ในแบบ Direct to Home (DTH) อีกด้วย โดยต้องรับสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม 6 (78.5°E) มีพื้นที่การให้บริการครอบคลุมประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอินโดจีน โดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสสัญญาณภาพแบบ MPEG-4 AVC/H.264 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 14496-10:2012 : Information Technology – Coding of audio visual objects – Part 10: Advanced Video Coding ที่ช่องรายการความคมชัดเจนสูง (HDTV : High Definition Television) และการเข้ารหัสสัญญาณเสียง (Audio Coding) แบบ MPEG-4 HE-AAC v2 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 14496-3:2009 : Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 3: Audio
สำหรับผู้ที่จะรับชมช่องรายการไทยพีบีเอส ผ่านทางระบบนี้แนะนำให้ใช้โทรทัศน์เชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หรือเรียกอีกชื่อว่า Set Top Box (STB) ที่รองรับมาตรฐาน DVB-S2 สามารถรองรับการถอดรหัสสัญญาณภาพและเสียง แบบ MPEG-4 ได้

 

ในการรับชมสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DVB-S2 ต้องตั้งค่าที่เครื่องรับสัญญาณให้ถูกต้อง ดังนี้

  1. ความถี่ Downlink จากดาวเทียมไทยคม 6 = 4,009.00 MHz หรือ L-Band = 1,141.00 MHz
  2. Symbol Rate = 15,000 kSym/s
  3. Polarization = Horizontal
  4. Forward Error Correction (FEC) = 4/5

ปัจจุบันอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ที่มีการใช้งานในปัจจุบันนั้นเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น สามารถรับชมสัญญาณภาพและเสียงได้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และการใช้งานที่สะดวกขึ้น ขณะที่ราคาอุปกรณ์ก็ไม่สูงมากและมีแนวโน้มที่จะลดลง จึงเป็นที่นิยมของผู้รับชมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดบอดของสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของสถานีหลักและสถานีเสริม หากท่านพบปัญหาในการรับชมสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2790-2314-5 ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับขึ้นด้านบน