1244 1488 1664 1228 1710 1879 1759 1905 1348 ไทยพีบีเอสเข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ประเภทองค์กรดีเด่น

ไทยพีบีเอสเข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ประเภทองค์กรดีเด่น

วันที่ 11 มี.ค. 62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ในการนี้ คุณจิรวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ ผู้แทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ประเภทองค์กรดีเด่น ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

นอกจากนี้ คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ พิธีกรและผู้ผลิตรายการ "Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยว" ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ประเภทนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น อีกหนึ่งรางวัล

 

งานพระราชทานรางวัล "เทพทอง" เป็นรางวัลเกียรติยศ จัดขึ้นโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นขวัญกำลังใจให้องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักสื่อสารมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป
กลับขึ้นด้านบน