ไทยพีบีเอสเข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ประเภทองค์กรดีเด่น

วันที่ 11 มี.ค. 62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ในการนี้ คุณจิรวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ ผู้แทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ประเภทองค์กรดีเด่น ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

นอกจากนี้ คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ พิธีกรและผู้ผลิตรายการ "Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยว" ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ประเภทนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น อีกหนึ่งรางวัล

 

งานพระราชทานรางวัล "เทพทอง" เป็นรางวัลเกียรติยศ จัดขึ้นโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นขวัญกำลังใจให้องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักสื่อสารมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป
กลับขึ้นด้านบน