ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการ Food ทะลัก

         ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีการประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ Food ทะลัก โดยมีกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

        คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 18 ราย ดังนี้

 1. บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
  วันที่ 22 พ.ค. 60 เวลา 10.00 – 10.40 น.

 2. บริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จำกัด
  วันที่ 22 พ.ค. 60 เวลา 10.40 – 11.20 น.

 3. บริษัท อะกาลิโก โมทีฟ จำกัด
  วันที่ 22 พ.ค. 60 เวลา 11.20 – 12.00 น.

 4. บริษัท ชูวีดู จำกัด
  วันที่ 22 พ.ค. 60 เวลา 13.00 – 13.40 น.

 5. บริษัท ลิคควิดแพลนเนต จำกัด
  วันที่ 22 พ.ค. 60 เวลา 13.40 – 14.20 น.

 6. บริษัท บิ๊กเบรน จำกัด
  วันที่ 22 พ.ค. 60 เวลา 14.20 – 15.00 น.

 7. บริษัท อิคิระ ครีเอชั่น เฮาส์ จำกัด
  วันที่ 22 พ.ค. 60 เวลา 15.00 – 15.40 น.

 8. บริษัท มหาสำราญ จำกัด
  วันที่ 22 พ.ค. 60 เวลา 15.40 – 16.20 น.

 9. บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด(มหาชน)
  วันที่ 22 พ.ค. 60 เวลา 16.20 – 17.00 น.

 10. บริษัท ยานแม่ จำกัด
  วันที่ 22 พ.ค. 60 เวลา 17.00 – 17.40 น.

 11. บริษัท ธัมส์ อัพ มีเดีย จำกัด
  วันที่ 22 พ.ค. 60 เวลา 17.40 – 18.20 น.

 12. บริษัท เอลิควอร์ กรุ๊ป จำกัด
  วันที่ 23 พ.ค. 60 เวลา 10.00 – 10.40 น.

 13. บริษัท สื่อดลใจ จำกัด
  วันที่ 23 พ.ค. 60 เวลา 10.40 – 11.20 น.

 14. บริษัท ธิงค์ คลับ จำกัด
  วันที่ 23 พ.ค. 60 เวลา 11.20 – 12.00 น.

 15. บริษัท เวิร์ค เอนจอย จำกัด
  วันที่ 23 พ.ค. 60 เวลา 13.00 – 13.40 น.

 16. บริษัท ซิกส์เซนต์ ครีเอทีฟ หับ จำกัด
  วันที่ 23 พ.ค. 60 เวลา 13.40 – 14.20 น.

 17. บริษัท สแนปเปอร์ จำกัด
  วันที่ 23 พ.ค. 60 เวลา 14.20 – 15.00 น.

 18. บริษัท มายด์ มีเดีย สตูดิโอ สองศูนย์ศูนย์หก จำกัด
  วันที่ 23 พ.ค. 60 เวลา 15.00 – 15.40 น.

          ทั้งนี้ขอให้ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา ให้นำเสนอแนวคิดผลงานในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน