จัดหา Robotic VR Pedestal Tracking โดยวิธีประกวดราคา

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหา Robotic VR Pedestal Tracking เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและออกอากาศระบบข่าวให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

          ผู้ประสงค์จะเข้าประกวดราคา โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ สำนักบริหาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2171 โทรสาร 02-790-2071 ระหว่างเวลา 10.00 -15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560 เว้นวันหยุดราชการ

          กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ สำนักบริหาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน