คัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ We Vote ร่วมด้วยช่วยโหวต (ชื่อรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ We Vote ร่วมด้วยช่วยโหวต(ชื่อรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

         ผู้สนใจประสงค์จะเข้าร่วมคัดสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดเงื่อนไขการคัดสรร ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการ ได้ที่ www.thaipbs.or.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ โทร. 0-2790-2163 ตั้งแต่วันประกาศ ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2560

ดาวน์โหลดไฟล์

กำหนดการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิต

 • 9 มีนาคม 2560
  ชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการเสนอราคา เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ ห้อง เธียร์เตอร์ อาคาร D ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  **ผู้ผลิตที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจง มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอรายการได้**

 • 23 มีนาคม 2560
  ยื่นซอง ส่งเอกสารการคัดสรร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ฝ่ายจัดหารายการ ชั้น 3 อาคาร A เวลา 10.00 – 17.00 น.

 • 29 มีนาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอรายการทาง www.thaipbs.or.th 

 • 30 - 31 มีนาคม 2560
  ผู้ยื่นซองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด นำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ห้องประชุม AM 401 ชั้น 4 อาคาร A เวลา 9.00 – 18.00 น. (ประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 • 5 เมษายน 2560
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดสรรทาง www.thaipbs.or.th 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน