ระบบแพร่ภาพ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสส่งสัญญาณแพร่ภาพออกอากาศ 2 รูปแบบ คือ

1. การส่งสัญญาณด้วยสถานีส่งสัญญาณภาคพื้นดิน

ไทยพีบีเอสออกอากาศด้วยระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ด้วยมาตรฐาน DVB-T2 โดยช่องสัญญาณย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF : Ultra High Frequency)

สำหรับกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย ได้จัดสรรไว้ระหว่างช่องหมายเลข 26 ถึง 60 หรือมีความถี่อยู่ระหว่าง 510 ถึง 790 MHz

ระบบเสียงที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสส่งออกอากาศประกอบด้วย ระบบเสียง Mono สำหรับภาษาไทย และ Digital NICAM Stereo ซึ่งระบบเสียง Digital NICAM นี้จะให้เสียงที่มีคุณภาพแบบ Stereo และผู้ชมทางบ้านจะสามารถรับฟังเสียง Sound Track ได้จากระบบเสียง Digital NICAM นี้ หากเครื่องรับโทรทัศน์ของผู้ชมทางบ้านมีระบบดังกล่าว

ไทยพีบีเอสได้พยายามอย่างต่อเนื่อง ที่จะขยายการส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ ทั้งในตัวเมืองและชนบทที่ห่างไกล สามารถรับสัญญาณภาพและเสียงได้อย่างชัดเจน ได้รับรู้ข่าวสาร สาระบันเทิง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

ปัจจุบันไทยพีบีเอสมีสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล จำนวน 168 สถานี ซึ่งแบ่งออกเป็น 39 สถานีหลัก 129 สถานีเสริม ครอบคลุมประชากรที่สามารถรับสัญญาณได้ประมาณ 95.% ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ

2. การส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม

ไทยพีบีเอสส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมระบบดิจิตอล ตามมาตรฐาน DVB-S2 เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณไปยังโครงข่ายสถานีหลักและสถานีเสริมสำหรับให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินทั่วประเทศ และสามารถรับชมแบบ Direct to Home (DTH) ผ่านดาวเทียมไทยคม 6 (78.5°E) โดยมีพื้นที่การให้บริการครอบคลุมประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสสัญญาณภาพแบบ MPEG-4 AVC/H.264 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 14496-10:2012 : Information Technology – Coding of audio visual objects – Part 10: Advanced Video Coding ที่ช่องรายการความคมชัดเจนสูง (HDTV : High Definition Television) และการเข้ารหัสสัญญาณเสียง (Audio Coding) แบบ MPEG-4 HE-AAC v2 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 14496-3:2009 : Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 3: Audio สำหรับผู้ที่รับชมช่องรายการไทยพีบีเอสผ่านทางระบบนี้แนะนำให้ใช้เครื่องรับโทรทัศน์ที่รองรับสัญญาณภาพแบบ HDTV เพื่อความคมชัดสูงสุด

 

 

ในการรับชมสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DVB-S2 ต้องตั้งค่าที่เครื่องรับสัญญาณให้ถูกต้อง ดังนี้

  1. ความถี่ Downlink จากดาวเทียมไทยคม 6 = 4006.75 MHz หรือ L-Band = 1143.25 MHz
  2. Symbol Rate = 15 MSym/s
  3. Polarization = Horizontal
  4. Forward Error Correction (FEC) = 4/5

ปัจจุบันอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม มีการใช้งานเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น สามารถรับชมสัญญาณภาพและเสียงได้ชัดเจน ประสิทธิภาพและการใช้งานที่สะดวกขึ้น ขณะที่ราคาอุปกรณ์ไม่สูงมาก จึงเป็นที่นิยมของผู้รับชมที่อยู่ในพื้นที่ ที่เป็นจุดบอดของสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของสถานีหลักและสถานีเสริม

กลับขึ้นด้านบน