ระบบแพร่ภาพ

 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสส่งสัญญาณแพร่ภาพออกอากาศ 2 รูปแบบ คือ

1. การส่งสัญญาณด้วยสถานีส่งสัญญาณภาคพื้นดิน

เป็นการจัดตั้งสถานีเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ในจังหวัดหรืออำเภอต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ระบบการส่งสัญญาณออกอากาศภาคพื้นดิน ใช้มาตรฐานของสัญญาณภาพ ระบบ PAL-G ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ITU-R-BT470 โดยช่องสัญญาณย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF : Ultra High Frequency)
 
สำหรับกิจการ โทรทัศน์ในประเทศไทย ได้จัดสรรไว้ระหว่างช่องที่ 26 ถึง 60 หรือมีความถี่อยู่ระหว่าง 510 ถึง 790 MHz ระบบเสียงที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสส่งออกอากาศประกอบด้วย ระบบเสียง Mono สำหรับภาษาไทย และ Digital NICAM Stereo ซึ่งระบบเสียง Digital NICAM นี้จะให้เสียงที่มีคุณภาพแบบ Stereo และผู้ชมทางบ้านจะสามารถรับฟังเสียง Sound Track ได้จากระบบเสียง Digital NICAM นี้ หากเครื่องรับโทรทัศน์ของผู้ชมทางบ้านมีระบบดังกล่าว
 
ไทยพีบีเอสได้พยายามอย่างต่อเนื่อง ที่จะขยายการส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ ทั้งในตัวเมืองและชนบทที่ห่างไกล สามารถรับสัญญาณภาพ และเสียงได้อย่างชัดเจน ได้รับรู้ข่าวสาร สาระบันเทิง ที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
 
ไทยพีบีเอสมีสถานีส่งสัญญาณภาคพื้นดินเป็น จำนวน 52 สถานี ครอบคลุมประชากรที่ สามารถรับสัญญาณได้ประมาณ 97% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งมีดังต่อไปนี้
 
• ภาคเหนือ 14 สถานี 
คือที่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำปาง จ.พะเยา อ.ไชยปราการ อ.แม่สะเรียง อ.เถิน จ.สุโขทัย จ.น่าน จ.แพร่ จ.ตาก จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์
 
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 สถานี 
คือที่ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.นครราชสีมา จ.สกลนคร จ.เลย จ.ชัยภูมิ อ.ชุมแพ อ.บึงกาฬ อ.ชุมพวง จ.อุบลราชธานี จ.สุรินทร์ จ.มุกดาหาร จ.ร้อยเอ็ด
 
• ภาคกลางและตะวันออก 11 สถานี 
คือที่ จ.กรุงเทพฯ จ.สิงห์บุรี จ.กาญจนบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี เมืองพัทยา อ.หัวหิน อ.มวกเหล็ก จ.สระแก้ว จ.ระยอง จ.ตราด
 
• ภาคใต้ 12 สถานี 
คือที่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ภูเก็ต จ.ชุมพร จ.ระนอง อ.ทุ่งสง อ.ตะกั่วป่า อ.เกาะสมุย จ.สงขลา จ.ยะลา จ.ตรัง จ.สตูล
 
  

2.  การส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม

ไทยพีบีเอสส่งสัญญาณระบบดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงสัญญาณไปยังเครือข่ายทั่วประเทศ ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ย่านความถี่ C-Band ส่งสัญญาณ 2 ระบบ ดังนี้

1.  DVB-S ใช้ระบบการบีบอัดสัญญาณแบบ MPEG-2 สำหรับความคมชัดเจนแบบมาตรฐาน (SDTV : Standard Definition Television)
                                                            
2.  DVB-S2 ใช้ระบบการบีบอัดสัญญาณแบบ MPEG-4 AVC สำหรับความคมชัดเจนสูง (HDTV : High Definition Television) สำหรับผู้ที่รับสัญญาณระบบนี้ควรใช้เครื่องรับโทรทัศน์ชนิด HDTV เพื่อความคมชัดสูงสุด
 
การส่งสัญญาณทั้ง 2 ระบบ เป็นมาตรฐานสำหรับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในแบบดิจิทัล สัญญาณดาวเทียมนี้นอกจากจะครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย แล้ว ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ก็สามารถรับสัญญาณ ตามพื้นที่เขตบริการดาวเทียมไทยคม 5 เช่นเดียวกัน
 
ในการรับสัญญาณผ่านดาวเทียม จะต้องตั้งค่าที่เครื่องรับสัญญาณให้ถูกต้อง ดังนี้

     
แบบที่ 1 DVB-S (SDTV : Standard Definition Television)                                                              
1.  ความถี่ Down Link จากดาวเทียม 4012 MHz. หรือ L-Band = 1138 MHz.
2.  Polarization = Vertical
3.  Forward Error Correction (FEC) = 3/4
4.  Symbol Rate = 6400 KSPS หรือ 6.400 MSPS
 
แบบที่ 2 DVB-S2 (HDTV : High Definition Television)                                                              
1.  ความถี่ Down Link จากดาวเทียม (3990 MHz. หรือ L-Band = 1160 MHz.)
2.  Polarization = Vertical
3.  Forward Error Correction (FEC) = 2/3
4.  Symbol Rate = 12 MSPS
 
ปัจจุบันอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม เริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากสามารถรับชมภาพ และเสียงได้ชัดเจนมาก ประสิทธิภาพและการใช้งานที่สะดวกขึ้น ในขณะที่ราคาอุปกรณ์ลดลงอย่างมาก จึงเป็นที่นิยมของผู้ชม ที่อยู่ในพื้นที่ ที่เป็นจุดบอดของสัญญาณระบบส่งภาคพื้นดิน
 

กลับขึ้นด้านบน