รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2553

เดือนพฤศจิกายน

รางวัล Unicef จากสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน
จากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

รางวัลชมเชย (พิเศษ) ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประเภทสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2553 รายการวาระประเทศไทย ผลงานเรื่อง “การเฝ้าระวังดินถล่ม”


รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น (สื่อมวลชนคาทอลิก)

 • รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น รายการอิฐก้อนแรก
 • รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น รายการยิ้มสู้


เดือนกันยายน

รางวัลองค์กร

โล่รางวัลดำเนินการดีเด่น ด้านการควบคุยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2553
จากกระทรวงสาธารณสุข

เดือนกรกฎาคม

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2553

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ สาขาสื่อสารมวลชน จากรายการครอบครัวเดียวกัน จัดโดย สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


เดือนมิถุนายน

รางวัลฐานันดร 4 จากมหาวิทยาลัยรังสิต ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ผลิตผลงาน
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน

 • รางวัลประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น รายการชุมชนต้นแบบ
 • รางวัลประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
 • รางวัลประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น รายการพันแสงรุ้ง

 

เดือนพฤษภาคม

รางวัล Best Journalist in Social Media : Thailand Crisis.

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลสำนักข่าวดีเด่น จากการรายงานข่าวช่วงสถานการณ์วิกฤตของประเทศ ผ่านทาง Social Media (Twitter) โดยรายงานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ถูกต้องและเป็นกลาง


เดือนเมษายน

รางวัล “แสงชัย สุนทรวัฒน์” ปีที่ 13 ประจำปี 2552

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 2 รางวัล จากการประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์

 • รางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม เรื่อง “ขบวนการตัดไม้เถื่อนคลองหัวช้าง”
  ผลิตโดยสถานีข่าวภูมิภาค จังหวัดสงขลา
 • รางวัลชมเชย ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ เรื่อง “ปฏิรูปรถไฟไทย”
  ผลิตโดยทีมวาระประเทศไทยและที่นี่ทีวีไทย


เดือนมีนาคม


รางวัล ASEAN Media Award 2009 จัดโดย สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

รางวัลชมเชย สาขาสื่อโทรทัศน์ รายการ Spirit of Asia


รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552

 • รางวัลผู้รายงานข่าวดีเด่น ประเภทรายการข่าว และสถานการณ์ปัจจุบัน ชัยรัตน์ ถมยา
  จากรายการ “ทันโลก กับชัยรัตน์ ถมยา”
 • รางวัลรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น ประเภทรายการกีฬา จากรายการสุดยอดกีฬา สุดยอดนันทนาการ
  ผลิตโดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
 • รางวัลผู้บรรยายดีเด่น ประเภทผู้พากย์ และผู้บรรยาย โดยคุณจักรกฤษณ์ หาญวิชัย
  รายการท่องโลกกว้าง (wonderful planet) สารคดีชุด สวรรค์ธรรมชาติแห่งนิวยอร์ค (Central Park)
 • รางวัลรายการปกิณกะดีเด่น ประเภทรายการเกมโชว์ และปกิณกะ จากรายการไทยโชว์
 • รางวัลรายการครอบครัวดีเด่น ประเภทรายการเด็กเยาวชน สตรี และครอบครัว จากรายการครอบครัวเดียวกัน

ประเภทรางวัลรายการส่งเสริมความรู้ และศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

 • รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น ประเภทรายการสั้น จากรายการภาษาศิลป์
  ผลิตโดย บริษัท เน็ตเวิร์คทเวนตี้วัน จำกัด ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
 • รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น จากรายการพันแสงรุ้ง (ทีวีไทย)
 • รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จากรายการเสด็จประพาสต้น (ทีวีไทย)
  ผลิตโดย บริษัทโกลบอลล์อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย


เดือนมกราคม 

โล่เพื่อการขอบคุณ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระดาบส

 

กลับขึ้นด้านบน