ไทยพีบีเอส ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าชมบรรยากาศและกระบวนการทำงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมี คุณวสิทธิ์ แสงประคำไพ ผู้กำกับชำนาญการ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “หลักและวิธีการกำกับรายการวิทยุโทรทัศน์” โอกาสนี้คณะเยี่ยมชมได้เข้าชมกระบวนการกำกับรายการวิทยุโทรทัศน์ และการออกอากาศรายการสด รายการสถานีประชาชน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ปฏิบัติงานจริง สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมไทยพีบีเอส สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-790-2000 ต่อ 4145

กลับขึ้นด้านบน