ประกาศ 5 รายชื่อ ผู้ได้รับการคัดสรรเป็น กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส

คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ได้นัดประชุมเพื่อให้ผู้สมัครจำนวน 15 คนที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบแรก เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

โดยแบ่งเป็นด้านบริหารจัดการองค์กร 7 คน และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นฯ 8 คน ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาฯ และมีรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ เพื่อเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ทั้ง 2 ด้าน จำนวน 5 คน ดังนี้

ด้านบริหารจัดการองค์กร

1. รศ.จุมพล รอดคำดี

 

2. รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

 

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นฯ 

1. นายพิเชฎฐ พัฒนโชติ

 

2. นายไพโรจน์ พลเพชร

 

3. รศ.ดร.เภสัชกร วิทยา กุลสมบูรณ์

 

คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 5 คนไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อลงนามแต่งตั้งและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-790-2000 ต่อ 2142-3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน