ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครร่วมโครงการ "ผลิตรายการโทรทัศน์ รุ่น 2"

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เชิญชวนผู้สนใจการผลิตสื่อ สมัครเข้าร่วมอบรมใน “โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รุ่นที่ 2” กับทีมงานคนทำสื่อมืออาชีพ เพื่อเรียนรู้วิธีการทำสื่อ และสานฝันผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบใหม่ให้สำเร็จ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 สิงหาคม 2558

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ เชิญชวนผู้สนใจงานด้านการผลิตสื่อเข้าร่วมอบรมใน “โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่มีพื้นที่โชว์ไอเดียและศักยภาพในการผลิตสื่อ ได้เรียนรู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์จากทีมงานคนทำสื่อตัวจริง พร้อมพัฒนารายการตนเองสู่การทำเดโมต่อไป ซึ่งผู้เข้าอบรมฯ มีโอกาสอาจได้เป็นผู้ผลิตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องบนพื้นที่รายการของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสต่อไป (รับจำนวนจำกัด 10 ทีม เท่านั้น!!)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

• ทีมละ 2 คน (เป็นผู้ผลิตหน้าใหม่ / ผู้ผลิตที่เคยผ่านการฝึกอบรมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส)
• มีอุปกรณ์ในการผลิตรายการ และมีความรู้ด้านเทคนิคการผลิตรายการเบื้องต้น

กติกาการรับสมัคร

• ดาวน์โหลดใบสมัคร และจัดทำคลิปตัวอย่างรายการที่ต้องการผลิต ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาทีนำเสนอไอเดียและเนื้อหาที่ต้องการพัฒนาสู่การทำเดโมในช่วง Workshop ต่อไป (ข้อมูลและภาพประกอบในการผลิตคลิปตัวอย่างต้องไม่ติดลิขสิทธิ์จากที่ใด)

วิธีการรับสมัคร

• ส่งใบสมัคร พร้อมคลิปตัวอย่าง และข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ ทางอีเมล์ ส่งมาที่ : aorchmai@gmail.com , aomjanw@thaipbs.or.th , phothisan@gmail.com , pear.lekkla@gmail.com , firstbird10@gmail.com

• ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง สํานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS เลขที่ 145 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 (วงเล็บมุมซอง โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รุ่นที่ 2)

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
• ตั้งแต่วันนี้ - 7 สิงหาคม 2558 (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

 

หมายเหตุ
• ไทยพีบีเอสสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านที่พัก อาหาร การทดลองทำเดโมรายการ ในอัตราที่เหมาะสมตามรูปแบบและเนื้อหา ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรม
• ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ร่วมโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
• ทีมที่ผ่านการคัดเลือก สมาชิกในทีมทุกคน ต้องเข้าร่วมโครงการในกำหนดเวลาที่จัดวางไว้ครบขั้นตอน และผลิตเดโมจนเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่วางไว้ร่วมกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
• โทร. 02 790 2373 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.)

ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน