ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา เพื่อเข้าสู่กิจกรรม Workshop ในวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2558

ผู้ผ่านรอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุมดมศึกษา จำนวนรวม 20 ทีม เตรียมเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2558 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 ทีม

 

รายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 ทีม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อนันตา มาโนช 081-9862318
มัณฆนา บัวตา 089-9007105
รักชนก จินดากูล 081-552-5083
Facebook : www.facebook.com/ShortScienceFilm2015
เว็บไซต์ : www.ShortScienceFilm.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน